Lenovo 45W USB Adapter - Chennai

Lenovo 45W USB Adapter Price in Chennai, Hyderabad, Telangana
  • Brand : Lenovo
  • Voltage : 20V
  • Power Capacity : 45 Watt
  • Input Voltage : 100-240V~1.0A 50-60HZ 
  • Output Voltage : 20V 2.20A
  • 1 Year Onsite Warranty